Tover Turkse Ondernemersvereniging RijnlandTurkse Ondernemersvereniging Rijnland (TOVER) is officieel opgericht in december 2008. TOVER is in 2009 begonnen met haar activiteiten. TOVER heeft als leden Turkse ondernemers die in verschillende branches hun ondernemingen uitoefenen. De doelstellingen van TOVER is dat er een goede samenwerking en goede communicatie gaat ontstaan tussen alle leden van TOVER, dat wij onze leden op een positieve manier naar buiten toe promoten, informatieavonden en bijeenkomsten gaan organiseren voor onze leden, onderzoeken gaan verrichten voor onze leden en een adviesorgaan te zijn voor al onze leden. TOVER wil daarnaast ook in contact treden met bestuurders, organisaties en bedrijven die iets voor onze leden kan betekenen en proberen met deze bestuurders, organisaties en bedrijven goede contacten te onderhouden. Ook wil TOVER een platform zijn waar samenwerkingsverbanden gaan ontstaan tussen leden, nieuwe ideeën gaan ontstaan door onderlinge samenwerking en dat alle leden gaan inzien dat met samenwerking altijd meer bereikt kan worden dan als je het individueel gaat doen.

Copyright © 2010 Tover - Leiden | Alle rechten voorbehouden Home | Contact | Admin