Saygideḡer iṣ yeri sahibi,

Leiden ve cevresi girisimciler dernegi TOVER bir sivil toplum örgütü olup 2008 yılının Aralık ayında Türk girişimciler tarafından Leidende kurulmuṣ olan bir işadamları derneḡidir. Değişik sektörlerden üyelerimiz derneḡimize mevcuttur. Tover’in amacı işadamları arasında paylaşma kültürünü geliştirmek, Türk ve Hollandadaki işadamları arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

TOVER’in sizi Hollandadaki  işadamları organizasyonları, odalar, birlikler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile kurdukları kuvvetli bağlarla kurulduğu yıldan beri en iyi şekilde temsil etmektedir.

TOVER’in amaci:

ü   Üyelerimiz arasında saḡlam bir birliktelik kurmak

ü   Birbirleri ile olan iletiṣimini güclendirmek

ü   Yerel kurum ve kuruluṣlarla irtibatımızı güclendirmek

ü   Birlikte calıṣma alanlari olusturmak

ü   Derneḡimizin ve üyelerimizin tanıtımını yapmak

ü   Üyelerimizi ilgilendiren toplantılara istirak etmek

ü   Birlikte hareket etmek

ü   Birlikte olmanın avantajlarını öne cıkarmak

ü   Yeni hedefler belirlenmesi, araṣtırılması, bunlarin uygulanması

ü   Bilgilendirme toplantıları düzenlemek

ü   Üyelerine danıṣmanlik hizmeti vermek

ü   Üyeler arasında ticari iliṣkileri ve ortak yatırımları teṣvik etmek

ü   Üyeler için sosyal faliyetler düzenlemek

amacını esas edinmistir.

TOVER’in vizyonu, Türk girişimcileri’nce ilk sırada tercih edilen, sosyo-ekonomik değişim, istihdam yaratma ve ekonomik kalkınma konularında karar vericileri, medyayı ve kamuoyunu etkilemeye odaklanmış lider bir sivil toplum kuruluşu olmak, Türk girişimcilerin Hollanda’daki sesi olmak, Türk girişimcisini Hollanda’ya tanıtmaktır.

Derneğe üye olmak isteyenlerin:

a)      Dernek üyesi olmak isteyen üye adaylarının üye müracaat formunun doldurulup, dernek merkezine başvurulması gerekmektedir.

b)      Dernek üyeliği için aranan en önemli unsur müracaat eden şahsın ticari ve şahsi ahlakıdır. İki asil üyemizin referansı ile başvuru gerekmektedir. Referanssız başvuruları dernek yönetim kurulu üyelik için başvuruda bulunan adaylar hakkında gerekli araştırmayı en kısa sürede yapar ve üyeliğe kabul veya red şeklinde oy çokluğuyla karar alarak bu kararı üye adayına bildirir.

c)      Dernek yönetim kurulu, uygun gördüğü kişilere fahri üyelik verebilir.

 

Copyright © 2010 Tover - Leiden | Tüm haklar saklιdιr Anasayfa | Iletisim | Admin